Eesti 200 loob varivalitsuse ja esitab oma pikaajalise reformikava Eestile

Kristina Kallas Varivalitsuse peaminister

VARIVALITSUSE TEGEVUSPÕHIMÕTTED

  • Eesti ees seisvad väljakutsed – muuhulgas majanduse areng, inimkapital ja sotsiaalne turvavõrk – on nii laiapõhjalised, et ükski ministeerium üksinda ei saa neid tänases haldusalas lahendada.
  • Meie nägemuses on (vari)valitsuse roll meeskonnana leppida kokku suurtes põhimõtetes, seada Eestile suund ja siis luua teemapõhised meeskonnad nende tegevusplaanide elluviimiseks läbi ühtse riigiaparaadi. Erinevalt tänasest korraldusest ei ole meie varivalitsus mitte ministeeriumimajade poliitilised juhid, vaid riiklike arengueesmärkide strateegilised juhid.
  • Täna on kahjuks ainuke tulevikus kokkuleppimise koht koalitsioonilepingu läbirääkimised, peale mida minnakse oma ministeeriumidesse laiali igaüks oma asja ajama. Me tahame käituda teistmoodi.

  • Varivalitsus esitab ametisse astudes nägemuse Eesti jaoks olulistes väärtustest ning põhimõtetest ja hüpoteesid suurte põhimõtteliste otsuste kohta, mis nende väärtuste ja põhimõtetega kooskõlas moodustavad Pika Plaani.
  • Varivalitsus koosneb väljakutsepõhistest meeskondadest ja mitte niivõrd konkreetsetest ministiportfellidest.

EDASINE TEGEVUS

  • Igal nädalal hakkab varivalitsus avama sügavamalt meie teemasid koos taustaanalüüsiga ning konstruktiivselt peegeldama valitsuse laual olevaid küsimusi.
  • Oktoobri alguses toimub Eesti200 liikmete suur ajurünnak, mille tulemusena me tuleme välja kokkulepitud ja juba detailsema programmi ettepanekuga.
  • Erakonna asutamiskongress kinnitab erakonna programmi.
Loe lähemalt

 

Mis on varivalitsus? Varivalitsus on lääne demokraatiates levinud moodus, kuidas opositsioon ja valitsus debatti peavad. Eesti 200 varivalitsus on loodud sarnaste printsiipide aluses, aga teda eristab kaks aspekti. Esiteks on Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis alles kujuneb erakonnaks. Teiseks Eesti 200 tegeleb poliitikaga pikemas vaates, kui ainult tänastele otsustele ja uudistele reageerimine.

Varivalitsuse koosseis

Kristina Kallas

Varivalitsuse peaminister Profiil

Igor Taro

Kogukondade võimestamine -
KOV teenuste reform

Profiil

Kristjan Altroff

Kogukondade
võimestamine

Profiil

Margus Tsahkna

Julgeolek ja
liitlassuhted

Profiil

Kadri Haller-Kikkatalo

Tervishoid ja riiklik
turvavõrk

Profiil

Kristiina Tõnnisson

Hariduse ja teaduse areng -
teaduse areng

Profiil

Jaak Laineste

Loodusvarade kaitse ja väärindamine

Profiil

Pirko Konsa

Liikuvus ja ühendused -
transpordireform 

Profiil

Meelis Niinepuu

Liikuvus ja ühendused -
taristu ja ühendused

Profiil

Ülo Pikkov

Kultuur

Profiil

Priit Alamäe

Majandus

Profiil

Tiia Sihver

Riiklik turvavõrk

Profiil

Indrek Nuume

Rahandus

Profiil